logo
Dongguan Honger Packaging Products Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์หลัก:ถ้วยพลาสติก, ถาดพลาสติก, ภาชนะพลาสติก, หลอดดื่ม, ฟิล์มปิดผนึก